top of page

OM OSS

Digisource är ett ungt och agilt mjukvarulösnings- och konsultföretag baserat i Stockholm. Målet är att tillhandahålla digital transformation bortom transaktionsbaserade system och hjälpa till att förbättra beslutsfattandet genom att utnyttja artificiell intelligens och robotprocessautomation.

 

​Digisource etablerades 2015 i Stockholm. Digisources grundare tillför mer än 20 års individuell erfarenhet som ledare inom teknik- och HR-branschen i Sverige och internationellt. Under sin unga karriär har Digisource framgångsrikt utvecklat och implementerat AI-drivna lösningar i molnet som förändrar spelplanen.

Vi på Digisource tror alltid att teknik är en bidragande faktor för att uppnå affärsmål. Vi arbetar nära våra kunder för att först förstå deras affärsmål och sedan kartlägga dem till en lämplig lösning. Vi tror också på att stärka våra kunder genom adekvat kunskapsöverföring. Läs mer om våra tjänster

INNOVATION DRIVER DIGISOURCE och vi har antagit artificiell intelligens och robotik som hörnstenar i våra digitala transformationslösningar. Vi är djärva och säkra på att konfrontera befintliga lösningar och prova nya idéer för att utvärdera ert företags framtida potential.

Digisources konsulttjänster grundas på en STARK PROJEKTLEDNINGSMODELL som följer kvalitetsnormer. Vi genomför revisioner under de kritiska stadierna och kan ge oberoende insyn i de pågående projektleveranserna. För att ge fullständig TRANSPARENS hanteras alla projekt genom onlineprojektledningsverktyg för att ge våra kunder full synlighet samt förbättrat samarbete. Vi inför SLA:er på flera nivåer som definierar varje aspekt av vår projektledning och resultat

Digisource vidtar stränga åtgärder för att SKYDDA VÅR KUNDDATA och vår immateriella egendom enligt GDPR-riktlinjer. Dataskydd och integritet är en kritisk nödvändighet på Digisource, vi har satt upp en struktur som tydligt bestämmer vem som har tillgång till informationen och hur mycket. Vi har en etablerad sekretesspolicy i vår företagsmanual.

Vi tror att högre KUNDNÖJDHET leder till kundbehållning och tillväxt. För att säkerställa att arbetet fortskrider i rätt riktning arbetar Digisource nära våra kunder och genomför regelbundna kundundersökningar som mäter kundnöjdheten.

KVALITET är en viktig del av vardagen för alla på Digisource. Det är centralt för den utveckling & leveranser som görs till kund, men också för att alla processer ska fungera väl. Kvalitet är ett gemensamt ansvar för alla på Digisource. 

bottom of page