top of page
Image by Scott Graham

SÅ ARBETAR VI

DEVOPS

DevOps är en metod för mjukvaruutveckling som lägger tonvikt på rollerna för både mjukvaruutvecklare och andra IT-proffs med fokus på IT-drift. DevOps betonar kommunikation, samarbete, integration och automation.  

Målen för DevOps inkluderar förbättrad distributionsfrekvens, vilket kan leda till snabbare marknadsintroduktion.
 

DevOps handlar om kontinuerlig leverans, en kontroll som skapas genom att förstå både utveckling och drift. 

DevOps har som mål att maximera förutsägbarheten, effektiviteten, säkerheten och underhållsmöjligheterna för operativa processer.

AGILE

Digisource gör det möjligt för företag att minska tiden till marknaden och bli anpassningsbara genom att anta agila utvecklingsmetoder. Vi tillhandahåller en rad helhetstjänster för att hjälpa organisationer att göra en smidig övergång till en dynamisk miljö.
 

Agil mjukvaruutveckling är en grupp av metoder för mjukvaruutveckling där krav och lösningar utvecklas genom samarbete mellan självorganiserande, tvärfunktionella team. ​

Agil mjukvaruutveckling är mest lämplig för projekt med dynamiska och icke-deterministiska egenskaper, där exakta uppskattningar och fasta planer ofta är svåra att få till i tidiga skeden.

Vår tjänst för agil utveckling inkluderar:

  • Utveckling av agil färdplan

  • Agil transformation

  • Utbildning i ogilla arbetssätt

NÅGRA AV DE FÖRDELAR SOM VÅRA KUNDER FÅR NÄR VI ANVÄNDER DEVOPS SOM EN PROCESS.

KONTINUERLIG PROGRAMVARU-LEVERANS

SNABBARE LÖSNING AV PROBLEM

SNABBARE LEVERANS AV FUNKTIONER

STABILARE  

DRIFTSMILJÖER

MER TID TILLGÄNGLIG FÖR ATT TILLFÖRA VÄRDE

(SNARARE ÄN ATT FIXA/UNDERHÅLLA)

FÖRDELARNA AV AGILE.

FOKUS PÅ AFFÄRSVÄRDE

MÖJLIGGÖR FÖR FÖRÄNDRING 

TIDIGT OCH FÖRUTSÄGBAR LEVERANS

HÖG GRAD  

AV INVOLVERING INTRESSENTER

TRANSPARANS 

TILL UTVECKLING

LÅT OSS PRATA OM DINA PROGRAM ...

Framgång! Meddelande mottaget, vi kommer att kontakta dig snart.

bottom of page